ZÖLDÍTŐ KOMPLEX trágyával kezelt kultúrák vizsgálati eredményei

Szőlő, gyümölcs
A szőlő és gyümölcs estében a vegetáció kezdetekor lehet kezdeni a permetezést, alma virágzásakor, sziromhulláskor, gyümölcsnövekedéskor 10l/ha-os kezelés 15,55 %-os termésnövekedést eredményezett.
Már fakadáskor folyamatosan vas- és magnézium tartalmú lombtrágyát kell kijuttatni minden növényvédelmi permetezéskor, hogy a hajtásfejlődés harmonikus legyen.
Elősegíti a kötődést, a bogyók cukrosodását és ősszel a vesszők beérését. Gátolja a fürtkocsánybénulát.
Gyümölcsültetvényekben jelentősen növeli a törzskeresztmetszetre vetített relatív virágszámot.

Burgonya
A kezelést követően javult a növény tápelem-ellátottsága, kedvezőbbé váltak a tápelem arányok. A kezelt parcellákon a termés mennyisége 15 %-kal volt magasabb. Beltartalmi mutatók közül a nyersfehérje 9,5 % és az emészthető nyersfehérje 9,4 %-os növekedése említhető meg, míg a keményítőtartalom 20,8 %-kal csökkent.

Gabona
Kétszeri kezelés (szárba szökkenés kezdete, virágzás kezdete) elég termésnövekedést regisztrált értéke 220-960 kg/ha, ami 8,2 %-os növekedést jelent.

Bel tartalmi vizsgálatok eredményei:
A N-tartalom 30,1 %, Ca 28,1 %, Mg 11,8 %, Fe 20,0 %-os növekedése. Külön kiemelendő a Ca, Mg és a Fe klimatikus, stressz és betegség rezisztenciában betöltött szerepe.

Napraforgó
Alapműtrágya kijuttatása nélkül termelt kultúrában, háromszori kezelés (Generatív fázis kezdetén, a kaszatképződéskor, kaszttöltődéskor) eredményeként 7,5 %-os termésnövekedést tapasztalhatunk.

A fent leírtakat csak példaszerűen emeltük ki, a Zöldítő komplex felhasználási területe ennél sokkal szélesebb spektrumon mozog. További, bővebb felvilágosodásért forduljanak bizalommal a gyártóhoz az alábbi telefonszámokon vagy személyesen az alábbi címen.